Spodnie

Proste wąskie spodnie, Rycerzowi w Pole, chlopu na rolę
Najwygodniejsze spodnie prawdziwych bohaterów!